Brugwachtertje aan den Rijn

Brugwachtertje aan den Rijn

Een bijdrage leveren aan instandhouding van deze fantastische locatie, een verbindingsimpuls geven tussen Hoge- en Lage Zijde en de Oude Rijn en het bieden van creatieve, zichtbare en leuke nieuwe activiteiten. De locatie draait voor eigen rekening en risico, zonder subsidies.

Vrijwilligers bemensen het huisje. Het huisje is eigendom van de Provincie Zuid-Holland en wordt beheerd door de Stichting tot Behoud van Alphens Erfgoed. Het huisje heeft een open en toegankelijke uitstraling, met een eigen logo en informatie via website en social media.